Ponúkame:
- Spracovanie včelieho vosku na valcované medzistienky . Ponúkame najnižšej ceny:
1 eur/kg - nad 100kg
1,25 eur/kg - menej ako 100kg

Medzistienky zo včelieho vosku.

Téma medzistienky z včelieho vosku zdá sa byť dlho uzatvorená. My včelári, v tej téme máme vedieť všetko!

Je ťažké o stave vedomostí na tému hovoriť za všetkých. Preto predstavím Vám situáciu, ktorá sa stala na našej farme, aj keď si nemyslím , že sme boli izolovaný prípad. V počiatočnej fáze vývoja včelnice, medzistienky kúpovali sme v malých množstvách bez venovania pozornosti na ich kvalitu.V čase, zakupené množstvá medzistienok výrazne sa zvýšovali. Pomaly sme sa začali venovať pozornosťi na ich kvalitu.

Prvý vážny zákup medzistienok sa konal na Slovensku , kde sme našli ukázaneho výrobca, ktorý ponúkal dobrú cenu,najmä s tak veľkou objednávkou. Medzistienky krásne,žlté,obdivuhodne jasné a na jeden kilogram vosku vyšlo pomerne veľa plátkov. Jedným slovom- môže byť, máme dobrého výrobca. Ale v čase to, čo sa podoba včelárovi , nie vždy sa zhoduje s posledným slovom ,čo majú nám do ukázania včely. Už vo fáze založenia medzistienok, dalo sa vycítiť sírne zlúčeniny,ktoré odparovali z medzistienok z priestoru roztaveneho wosku horúceho drôtu.Výrobcovia medzistienok pridavaním síry do vosku, získavajú materiál s vysokou optickou čistotou, zabudajú o zmenených fyzikálno-chemických vlastnostiach. Zlúčeniny síry obsiahnuté v medzistienkach najmä pri vyšších teplotách sa uvaľnajú. Nebolo by v tom nič zlé, keby nie skutočnosť, že medzistienky dostávaju najvyššiu teplotu v momente kedy včely vyhrievajú šitý plod .Zlúčeniny síry ako plyn, preniká do larvy v uzavretej bunke kde nastúpy poškodenie nervového systému. Síra má vplyv aj na pH.medzistienok, reakciou okyslenia a zvýšenia jej krehkosti. Medzistienky po dvoch rokoch, nie je vhodná do užitia, rozpadá sa v rukách. Nepomôže tu ani predohrievanie. Skutočné medzistienky aj po niekoľkých rokoch, majú byť vhodné pre použitie. Nie bez významu, je skutočnosť, že medzistienky tenšie, včely dlhšie budujú.

Predtým, než sme urobili druhý zákup, boli sme oveľa opatrnejší , najmenej tak sme si mysleli. Tentoraz, rovnako značné množstvo medzistienok sme sa rozhodli kúpiť už nie v zahraničí , ale u Poľského výrobca. Voľba padla na región Śląska (Juho-Záchodné poľsko) .Jedna vec bola istá, že medzistienky sú úplne odlišné . Medzistienky boli hrubšie, trochu tmavšie i obdivuhodne nádherne pružné. Nakoniec, máme, čo sme chceli. Zložené medzistienky v správnom mieste, musely počkať až do jari. Predstavte si naše prekvapenie, že v okamihu tavenia medzistienok za jasného dňa, po niekoľkých minútach expozície na slnku, začaly meniť farbu , zo všeobecne všetkým známej matowożółtej na priehľadnošedú farbu poddajná súčasne zvlneniu. Žltá farba, tak veľmi charakteristická pre včelí vosk, zomrela navždy. Nepomohlo dokonca ani jej schladenie. Dalo sa robiť doslova z medzistienkou všetko, bo o zlomeniu jej nebolo pochýbu. To najhoršie však malo ešte len prísť. Včely extrémne neochotne medzistienki prijali, veľmi často robili značné diery. Môžeme teda predpokladať, že do vosku včelieho bol dodaný parafín alebo nejaký iný ropný produkt. Vyšetrovaním v predmete vplyv parafínu na rozvoj plodu, nie je prekvapujúce, zvýšenej nechuťi včiel do takého produktu. Tiež účinok parafínu na rozvoj plodu, opakovane bol rušaný cez prezidenta Poľského zväzu včelárov Pan Tadeusz Sabata. Pridanie parafínu do včelieho vosku, zmeni sa pH na alkalické, čo sa odráža v znížení imunitného odporu rezistencie plodu a v záverečnej fáze viedie k jeho postihnutiu.

Dostali sme sa do situácie, kedy sme si uvedomili, že musíme začať vyrábať medzistienky sami.

Existujú tri spôsoby, ako vyrábať medzistienky z včelieho vosku:

Hĺbka komôrky včelej - účinok na rozvoj plodu!

Výroba medzistienok technológiou valcovaním za studena, umožňuje získať hlbokú komôrku, ktorá parametrami je podobná, do tej ktoré včely stavajú same. V technológií valcovania na studený spôsob, stupeň lepenia vosku včelieho do valcov je relatívne nízky .Preto, výrobca valcov môže si dovoliť na vykonanie ostrých špicatých komôrok.
Vo výrobe metódou kontinuálneho odlievania, z pohľadu na kvapalný a lepkavý vosk , ktorý vytvára problém oddelenia sa v tak krátkej dobe z valca rytého, komôroky sú vyrobené oveľa plytšie. Len málo ľudí môže myslieť, že je to vážna chyba. Mnoho vedcov sa zaujíma o problémach vyskytujúcich sa vo svete. Tento jav je opísaný v článku ruskeho včelára i autora veľa pozorovaní Simoganov Nikolai.
V záujme plodu, je vhodnejšie získanie komôrok z maximálnou hĺbkou od dolu. To poskytuje účinnejšie rozdelenie materskej kašičky okolo lariev v prvých dňoch jej vývoja. Larva doslova "pláva" v želé, a v komôrke z dnom hladkým, jedlo je rozptýlené, s ktorou larva ma určité ťažkosti pri získavaní. Hĺbka dna buniek má značný vplyv na ďalší vývoj larvy včelej. Mnoho vedcov podáva aj tzv.minimálnu hodnotu hĺbky stupňov obsiahnuté medzi uhlami v trojuholníku vybudovaních kubickou štruktúrou pyramídy medzistienky včelej . Cieľom je získať taký tvar komôrky, ktorý umožňuje získať silné potomstvo, čo umožňuje kvalitný a silný rozvoj včelstiev.
Do nedávnej doby myslelo sa, že bunky prestavané včelami, majú správny tvar a jedna bunka zodpovedá presne druhej. Avšak, meranie viac buniek ukázalo, že normálne bunky v včelím plasťe sú zriedkavé, pretože tam ich je okolo 4%. Väčšina z nich majú rôzne odchýlky od pravidelnosti zrozumiteľné okom človeka . Štúdia ukázali, že jedným z najdôležitejších parametrov v štruktúre včelieho plástu (okrem použitých materiálov pre výrobu, a rovnakú veľkosť dna bunky) je tvar buniek, najmä tvar jej dna, ktorá priamo súvisí s kvalitou rozvojových včiel. Je potrebné poznamenať, že optimálna bunka poskytuje i je z trojuholníka s hodnotou 95-108 °. Poskytuje dostatočný objem materskej kašičky, podľa potreby , pri počiatočnom raste lariev. Menej významným faktorom je konštantná veľkosť bunky vyplývajúca z veľkosti jeho základu. Je známe, že čím viac sa presúvame na strany strednej časti včelieho plastu, veľkosť buniek rastie. Nie vždy to, čo si myslíme ako hlavné kritérium pre výber produktu, musí sa predložiť na to čo príroda sama považuje za potrebné!

Výroba medzistienok z vosku sa skladá z niekoľkých fáz postupov:

  1. Topenie i filtrovanie vosku včelieho: - cieľom je ,aby vosk pretvoriť na kvapalinu do varenia i podrobyť filtračnému procesu. Proces umožňuje odstránenie všetkých typov obsiahnutých nečistôt.
  2. Sterilizácia včelieho vosku: - cieľom je, zabiť všetky patogény i spory chorôb včelích, tak často prenášaný prostredníctvom medzistienok z vosku včelieho. Stále viac včelníc v krajine je dotknutych všetkých typov chorôb, ktoré sú nevedomky prinesené cez včelára nesprávne vyrobenou medzistienkou . Davajúc vosk do spracovania, vždy sa snažme získať informácie o tom, ako je uvoľnený z akýchkoľvek chorôb. Ak osobne dávame vosk alebo obdržiavame medzistienky z vosku to pokúsme si zistiť a najlepšie vidieť zariadenie určené na tento účel. Nie je nič prekvapivého v tomto, konečne spracovanie vosku na medzistienky nie je zadarmo, máme právo vedieť, za čo platíme i čo nakoniec vezmeme do svojeho včelína.V našej farme vosk je podrobený sterilizáciou v špeciálne vyrobeným stroju, tzv autokláv. Iba autokláv umožňuje dosiahnuťie potrebnej teploty až do vákuum 140 ° C. Iba za týchto podmienok umierajú odolné spóry moru včelieho plodu i ďalších patogénov, ohrozujúce zdravý vývoj včelníc. Vlastné varenie vosku v odkrytej nádobe, nestačí k likvidácii spór. Tieto informácie máme od špecializovaných chorôb včiel výskumného inštitútu v Taliansku, s ktorými sme mali možnosť hovoriť osobne na Medzinárodnom veľtrhu včelárstva, ktorá sa konala v roku 2007. v Lacize.
  3. Formatovanie vosku: - cieľom je pripraviť voskový pás vyznačajúci sa rovnakou hrúbkou, šírkou i teplotou. Presné správanie týchto parametrov má obrovský vplyv na kvalitu získaných medzistienok.
  4. Valcovanie medzistienok: - cieľom je, lisovanie ktoré vymačká štruktúru komôrek, v rôznych veľkostiach v závislosti od použitých valcov pre tento účel.
  5. Rezanie medzistienok: - cieľom je dostať rozmery v súlade s očakávaniami klienta. Môžeme v pokušení povedať, že proces patrí k jednému z najťažších procesov, ktoré prebiehajú vo fáze jeho výroby. Presný problém tohto procesu je opísaný podrobnejšie nižšie v texte, pod snímkami našej výrobnej linky.

Delenie medzistienok:

Medzistienky podľa rozmeru bunky, a tým pádom aj podľa určenia, delíme na skupiny:

Medzistienky štandard: - sú všeobecne známe medzistienky, široko využívané pre včelie rodiny. Rozmer bunky je 5,4 mm. V takýchto bunkách rastú včely pomerne veľké. Všeobecne sa uznáva, že rozmer tejto bunky vznikol v priebehu minulého storočia, od kedy ľudia začali vyrábať medzistienky. Včely žijúce v prírode, robia o niečo menšie bunky od tých, ktoré im dávame v podobe medzistienok. Práve človek zväčšil bunku, aby tým získal väčšie včely, ktoré vyrobia viacej medu. Súčasne sa uznáva, že týmto krokom sme sa pričinili k rapídnemu rastu populácie cudzopasníka Varroa destructor (klieštik včelí). Zväčšením bunky sme vytvorili výborné podmienky pre jeho vývoj. V štruktúre prírodného plástu sú v strede bunky menšie, tam sa nachádza stred hniezda, postupne sa bunky zväčšujú k vonkajšej časti plástu, kde ale včely väčšínou iba hromadia pokrm.

Medzistienky trúdie: - sú medzistienky využívané kedysi výlučne chovateľmi včelích matiek, za účelom získania väčšieho množstva genetického materiálu akým sú trúdy. Rozmer jednotlivej bunky je 6,8 mm. Súčasne trúdie medzistienky sú čoraz častejšie využívané včelármi, ktorí bojujú s klieštikom včelím prírodným, tzv. biotechnickým, spôsobom. Táto metóda využíva príbuzenstvo tohto cudzopasníka a trúdích lárv. Vývoj trúda je oveľa dlhší ako robotníc, čo vytvára ideálne podmienky pre vývoj roztočov. Práve na nich najradšej žijú samice klieštika včelieho, lebo pociťujú najväčšie šance na zvýšenie populácie svojho druhu.
Len čo včely zaviečkujú bunky s trúdím plodom, treba ho okamžite zničiť. Oneskorenie spôsobí, že trúdy začnú prehrýzať viečka, a týmto roztoče namiesto toho, aby ubúdli, pribudnú. Táto metóda môže byť realizovaná niekoľkými spôsobmi, ako tzv. plný alebo sekčný pracovný rámik. Jednoznačne najmenej zaťažuje včeliu rodinu dvojsekčný rámik alebo dokonca trojsekčný. Rámik treba podeliť na sekcie, do ktorých rad-radom alebo každý druhý pridávame pásiky trúdiej medzistienky namiesto už zaviečkovanej:
* dvojsekčný rámik – v každej sekcii sa vyrezáva každý druhý pásik po zaviečkovaní trúdieho plodu, väčšínou každých 10 dní, pri tom sa nahrádza medzistienky.
* trojsekčný rámik – každých 6 dní sa vyrezáva najstaršie, a nahrádzame ich novými pásikmi trúdiej medzistienky.

Medzistienky malé: - často tiež pod názvom proekologické, sú to medzistienky, ktorých rozmer si získava uznanie iba od roku 1995. Rozmer jednotlivej bunky je 4,9 mm. Človek pozoroval prírodu a všimol si, že tá sa veľmi často dokáže obrániť sama proti prípadným ohrozeniam. Veľmi rozšírena v dnešnej dobe varroatóza, pravdepodobne existuje už tak dlho, ako dlho existujú včely. Tento príživník po stráročia robil včelám spoločnosť, a pritom sa vyvíjal iba občas, a aj to iba v obmedzenom množstve. Ukázalo sa, že samica cudzopasníka si vyberá na znášanie vajec iba tie najväčšie bunky, berie pri tom do úvahy najväčšiu pravdepodobnosť vykŕmenia svojho početného potomstvá.
Menšie bunky znižujú šancu potenciálneho zachovania druhu. V prírodnom pláste, vytvorenom včelami, menšie bunky cca 4,9 mm služia ako jesenno-jarné centrum včelieho hniezda na výchovu potomstvá. Je to tak z ohľadu na nižšiu spotrebu energie na zohriatie plodu v nízkych teplotách počas zimovania ako aj jarného rozvoja rodiny. Oslabená po zime včelia rodina nie je schopná zohriať veľkú plochu plástu. Počet buniek v strednej časti plástu dosahuje 950 ks/dm² pri bunke 4,9 mm, a znížuje sa na 800 ks/dm² pri bunke 5,4 mm, pri kraji plástu. Vo vonkajších bunkách je plod iba v letnom období, prí súčasnom zabezpečení dostatočného množstva pokrmu.
To właśnie na tych komórkach pszczoły robotnicy, jak i znacznie jeszcze większych trutowych, szczególnie intensywnie rozwija się warroza w okresie lata. Wraz z nadejściem jesieni, i zalewaniem przez pszczoły pokarmem największych rozmiarem obrzeżnych komórek plastra, (tak przeznaczonych dla robotnic jak i trutni), zanikają tak szczególne warunki sprzyjające rozwojowi warrozy. W okresie tym ilość pasożyta drastycznie spada, dając szansę na bezproblemowe przetrwanie pszczelej rodziny. W ten oto sposób, na przestrzeni roku, ilość występującej w rodzinie warrozy, ulega naturalnej stymulacji ilościowej, nie dopuszczającej do nadmiernego rozwoju.
Najmä na týchto bunkách robotníc, ako aj v oveľa väčších trúdich, sa v letnom období mimoriadne intenzívne vyvíja varroatóza. Na jeseň včely uskladňujú pokrm aj do tých najväčších, krajných buniek plástu (určených pre robotnice ako aj trúdy), a tým zanikajú podmienky vhodné pre rozvoj varroatózy. V tomto období početnosť príživníka rapídne klesá, čo umožňuje včelej rodine bezproblémové prezimovanie. Týmto spôsobom výskyt varroatózy vo včelej rodine v priebehu roka, je prirodzene regulovaný, aby neprišlo k jej nadmernému rozvoju. Po roku 2000 čoraz viac včelárov na svete začalo využívať medzistienky 4,9 mm. Časom sa ukáže aký skutočný dopad na rozvoj a bezpečnosť naších včelínov má rozmer bunky medzistienky. Možno že návrat k prírode, v súvislosti s vážnym ohrozením varroatózou, pomôže nájsť dávno hľadaný spôsob boja so stále nebezpečným roztočom.

Medzistienky prostredné: - podobne ako malé považované ako proekologické, kde rozmer jednotlivej bunky je 5,1 mm. Ťažko jednoznačne popísať jej určenie. Mnohí včelári ju považujú za prechodnú, v procese prechádzania na malú. Myslia si, že priama zmena včely stresuje, čo sa vraj odráža tak, že včely dierkujú také medzistienky.
Je aj iná skupina včelárov, ktorí využívajú iba prostredné, číže bunka 5,1 mm. Tvrdia, že je to rozmer, ktorý je najlepší pre ich včelíny a to zároveň ohľadom kondície včiel ako aj ich odolnosti proti varroatóze. Tieto medzistienky sú rozmerom buniek najbližšie bunkám, ktoré robia včely v strednej časti prírodného plástu v letnom období. Na základe pozorovaní, veľmi intenzívnych v posledných rokoch (času je čoraz menej – včiel ubúda) sa predpokladá, že medzistienky s rozmerom bunky 5,1 mm budú ziskávať väčší podiel v naších včelínoch. Rozhodnutie o tom, aký rozmer bunky v medzistienkach využiť je ale na včelárovi. Časom sa ukáže, ako rýchlo budeme schopní prelomiť psychologickú bariéru a zmeniť doteraz využívané medzistienky, na tie so zmenšenými bunkami.

* * * * * * * * * * VEDELI STE ŽE? * * * * * * * * * *

V priebehu jednej sezóny z voskového plástu vyjde veľa včelích generácií. Každá generácia necháva vo vnútri bunky tenkú vrstvu bielkoviny, ktorá je prírodzeným prostredím v období rozvoja plodu. Časom pribúdajú ďalšie vrstvy, čo spôsobuje postupné zmenšenie priestoru vo vnútri bunky. Veľmi zriedkavo si uvedomujeme, že tento hnedý povlak na plástoch, zložený hlavne z bielkovín, tvorí ideálne podmienky pre výskyt všelijakých patogénov. Patogénne činitele, aj keď nevždý spôsobujú priame ohrozenie pre včelín, silne ovplyvňujú zníženie imunity včiel. Pre udržanie včelína v čo najlepšiej kondícii, treba každý rok, bezpodmienečne v celom hniezde vymeniť staré plásty na nové medzistienky.

Iba správne vyrobená medzistienka, je dobrým základom pre včeliu rodinu a zdrojom potešenia včelára!

Veľmi často sa od včelárov počuje, že po nákupe medzisitienok vzniká problém ich krehkosti, doslova sa rozpadávajú v rukách. Aj keď sa ich podarí použiť v tom roku čo boli nakúpené, keď ich nechate na budúci rok sú už praktický nepoužiteľné. Výrobcovia takých medzistienok sa bránia slovami, že nepoužívajú zmäkčovaciu prísadu, čo by malo byť dôvodom krehkosti medzistienok alebo dôvodom čistoty ich výrobku. Podobné argumenty iba skrývajú pravdu, a pri tom nehovoria o skutočnej príčine. Medzistienky vyrobené metódou kontinuálneho liatia vždy sa budú vyznačovať veľkou krehkosťou, nebudú mať vysokú mechanickú odolnosť. Iba medzistienky valcované za studena aj po niekoľkých rokoch ostávajú pomerne pružné, a včelár ich môže ľahko použiť.
Iba dôkladné pozorovanie prírody dokáže nás priblížiť k poznaniu jej tajomstiev – nevylepšujme to čo je už od prírody dobré!

Výroba medzistienok v našom včelíne v dátumoch!

Prvé medzistienky, ktoré sme svojpomocne vyrobili pre potreby nášho včelína, vznikli pred sezónou 2010. Použili sme na to nový, nakúpený priamo u výrobcu lis rakúskej firmy Puff. Ešte v tej istej sezóne sme vyrobili medzistienky pre niekoľkých spriatelených včelárov. Ako sa rýchlo ukazalo medzistienky mali príliš veľkú hrúbku a navyše boli mimoriadne krehké, čo bolo následkom výrobného procesu, v ktorom vznikli. Ďalším problémom, ktorý postupne nadobudol veľký význam, bolo rýchle opotrebovanie závesov. Spôsobovalo to, že medzistienky nemali rovnako rozmiestnené bunky na obydvoch stranách. Po niekoľkých mesiacoch sme pochopili, že, ako sa hovorí, tadiaľ cesta nevedie. Tohto druhu stroje sa skôr hodia pre niekoho, kto za každú cenu, aspoň raz, chce na vlastnej koži vyskúšať výrobu medzistienok. Navyše samotná forma je vyrobená zo silikónu, ktorý je veľmi jemný materiál. Malá chyba pri práci spôsobuje nenávratné poškodenie silikónových buniek.

Na rad prišli nové pokusy, teda nová technológia, a presne nákup gravírovaných valcov. Keďže sme mali obmedzené finančné možnosti, a neboli sme si vedomí mnohých veci, rozhodli sme sa nakúpiť u jedného včelára gravírované valce, ktoré toho už zažili dosť. Rýchlo sa zistilo, že medzistienky sa na nich už vyrobiť nedajú. Niet sa ale čomu čudovať, valce boli vyrobené iba zopár rokov po druhej svetovej vojne. O krátky čas sme mali príležitosť kúpiť novšie valce. Kamarát spriateleného včelára mal gravírované valce, ktoré ako tvrdil už nepotrebuje, lebo tých pár kíl na vlastné potreby to si radšej medzistienky kúpi ak sa má hrať s výrobou. A vystihol to správne, lebo táto sústava bola dobrá tak akurat hrať sa. Za riešením sme sa vybrali do Kielc, priamo k producentovi gravírovaných valcov. Pán Stanisław Lankoff, po tom čo si obzrel naše exponáty, prehlasil rozhodne: Ja sa obnovou pamiatok nezaoberám, ak chcete vyrábať medzistienky, musíte mať nové valce, s týmito sa už nič nedá robiť.

Pár týždňov na to ako sme sa dozvedeli, že sú naše valce nevhodné, sme sa rozhodli kúpiť novú sústavu. Na začiatok to bola sústava hladkých a gravírovaných valcov 5,4 mm, vybavených motormi s reduktormi. Až teraz sme sa dozvedeli, že medzistienky sa nedá vyrábať iba s gravírovanými valcami. Lisovaním skôr odlievaného lista vosku medzi valcami hladkými, nielenže zvýšujeme produktivitu (menej odpadu), ale zároveň značne predlžujeme životnosť gravírovaných valcov. Takže pred sezónou 2012, výroba naších medzistienok vyzerá nasledovne: sterilizovaný a odfiltrovaný tekutý vosk sme nalievali do kovových vaničiek. Takto vzniklé plátky vosku, sme zohrievali vo vode, v plastových vaniach elektrickým ohrievačom. Flexibilný vosk sme lisovali najprv medzi hladkými valcami a navíjali ho na kotúč. Po získaní celého kotúča, lisovali sme ho medzi gravírovanými valcami. Takto vytvorený kotúč, už so štruktúrou včelích buniek, sme nechávali na ďalší deň. Až keď kotúče vychládli, mohli sme začať s rezaním. Takže až nasledujúci deň sme mohli kotúč postupne odvíjať, a vyrezávať z neho medzistienky požadovaných rozmerov. Vyrezávali sme ich pomocou ručného nôžika a šablóny zo spevnenej preglejky s hlinikovým povlakom. Po tisícoch vyrezaných medzistienok šablóna stratila pôvodné rozmery. Napriek vyplývajúcim z tejto skutočnosti očividným nedostatkom, všetci včelári, ktorí využili naše služby pred sezónou 2012, sa k nám vrátili pred sezónou 2013, a navyše nás odporučili ďalším svojím kolegom. Stále viac ľudí nás presviedčalo, aby sme sa venovali výrobe medzistienok vo veľkom, a nie iba pre seba a okolitých včelárov. Silne nás to motivovalo k ďalšiemu vylepšovaniu našej výrobnej metódy zároveň čo sa týka produktivity ako aj predovšetkým ďalšieho zvýšenia kvality.

Miniatura Pracovný stôl na výrobu medzistienok s novou sústavou valcov s elektrickým pohonom. Na ľavej strane sa nachádzajú hladké valce. Od zadu boli podávané listy flexibilného vosku, priamo po vytiahnutí z elektricky ohrievanej vaničky, nachádzjúcej sa za hladkými valcami. Prelisovaný voskový list ziskával tvár dlhého pása, ktorého šírka bola rovná šírke sústavy valcov. Pás sme navíjali na kotúč, a keď sme takých pásov navínuli päť, kotúč sme prenášali na pravú stranu stolu. Potom sme postupne lisovali pás za pásom tak, že už pred koncom jedného sme nakladali ďalší. Vďaka tomu na druhej strane gravírovaných valcov, sme obdržiavali už iba jeden dlhý pás v podobe medzistienok. Tento pás, ako vychádzal z valcov, bol navíjaný na odberný kotúč, viditeľný vzadu na pravej strane. Rezanie bolo ešte stále ručné.

Ku koncu decembra 2012 sme vyrobili stroj, ktorý podstatne zrýchlil vyrezávanie jednotlivých plástov. Tak ako doteraz, po jednom dní valcovania a vyhotovovánia kotúčov, pripravených na rezanie na plátky, sme potrebovali ďalšie dva dní. Teraz rezanie bolo automatické, rovno po prelisovaní kotúčov medzi gravírovanými valcami. Ale čo sa týka pripravý na valcovanie, pred sezónou 2013 sa žiaľ nič nezmenilo. Tak ako doteraz, po vytiahnutí z foriem bol vosk ukladaný vo vaniach, kde bol nasledovne vo vode zohrievaný do teploty, v ktorej získaval flexibilitu. Žiaľ nedalo sa touto metódou dosiahnuť jednotnú teplotu vosku na celom povrchu, a mohlo to spôsobovať deformáciu medzistienok. V niektorých várkach vyrobených medzistienok sa stálo, že sa bunky roztiahli, čo spôsobovalo, že včely v strednej časti plástu, namiesto toho aby vychovávali iba robotnice, urobili si tam trúdie bunky. Práve vosk, pre nejednotnú teplotu, a tým aj nejednotnú pružnosť, spôsoboval, že sa medzistienky deformovali počas lisovania na gravírovaných valcach. Touto metódou sme pracovali do júna 2013.

Miniatura Sústava 30-tích vaničiek, do ktorých sme vylievali tekutý vosk priamo po sterilizácii. Jedná várka vosku je okolo 60 kg voskových listov. Žiaľ takto vyliatý vosk bol oveľa temnejši na spodnej strane, čo sa odrážalo aj na nejednotnej farbe hotového výrobku.

Miniatura Prvotná verzia stroja na rezanie medzistienok. Z dnešného hľadiska sa zda veľmi primitívna. Nedostatky tohto stroja spôsobovali, že hotový výrobok nebol ešte zďaleká taký, aký by sme si priali.

Miniatura Stroj nemal ešte modul automatického oddelovania odrezaného plástu medzistienky. Navyše meranie odrezávaných plástov bolo čisto mechanické, tým pádom zaťažené nesystematickou chybou.

Január 2013, je obdobie, kedy sme pristúpili k výrobe stroja, ktorý by mal úplne zmeniť technologický proces výroby medzistienok. Isté bolo, že medzistienky musia byť valcované za studena a musia byť odstránené všetký chyby, ktoré výrobok znehodnocujú.
Vylievanie vosku do vaničiek, v ktorých vosk tuhol a následne bol zohrievaný, bolo konečne nahradené automatom, ktorý vyrába vosk v požadovanej hrúbke 1,55 mm a teplote 32ºC. Také listy lisovan0 medzi gravírovanými valcami sa nedeformujú, lebo ich teplota a hrúbka sú také isté na celom povrchu. Vďaka ideálnej hrúbke vosku medzi gravírované valce sa dostáva práve toľko vosku, koľko je v skutočnosti potrebné a toľko, aby sa nezasekával. Práve príliš veľka hrúbka bola príčinou deformácie medzistienok.
Mnohí zákazníci sa čudovali prečo napriek tomu, že odovzdali svetlý vosk obdržali tmavý výrobok s ešte tmavšími pruhmi. Je to preto, že doteraz vosk po sterilizácii v teplote vyše 130ºC, a po odfiltrovaní, rovno ešte vriaci, bol vylievaný do vaničiek. V priebehu sterilizácie peľ, a vlastne perga, prihoreli ale sú také malé, že ich filter nezachytil. Po vyliatí takého vosku pri ochladzovaní dochádzalo k usádzaniu prihoretej pergy na spodnej časti listov. Nemohli sme využiť prírodzenú sedimentáciu, lebo by to znamenalo aj automatické vychládenie vosku. Iba pár stupňov chladnejší vosk vylievaný do foriem, by namiesto jednoliatej štruktúry vytvoril niekoľko voskových vrstiev. Vtedy by bolo treba rátať s tým, že budú pri valcovaní voskové pásy praskať. Na druhej strane hustšie sito filtra by spôsobilo rýchle upchávanie filtra, a zmarenie celého procesu. Všetký tieto komplikované a nevždy spoznané súvislosti dokáže pochopiť iba niekto, kto ozaj mal možnosť obrábať nejeden kilogram tekutého vosku.
Súčasne vriaci, sterilizovaný a odfiltrovaný vosk, prelievame do sedimentačnej nádoby, kde sa pomaly vychládza a až po znížení teploty pod 90°C môže byť použitý do procesu výroby medzistienok. Počas vychládzania ťažké častice, ktoré predtým menili farbu vosku na tmavšiu, opadávajú na dno sedimentačnej nádoby. Až očistený vosk je postupne zlievaný z vyššiej časti sedimentačnej nádoby. Vďaka tomu riešeniu súčasne vyrábané medzistienky sú omnoho svetlejšie a nemajú žiadne pruhy, ktoré sa niektorým zákazníkom zdali podozrivé.
Ďalšiou veľmi dôležitou úlohou bolo vyrobenie takmer odznova pásového dopravníka, na odber pásu medzistienok priamo za valcami, určeného na vykonávanie priečných a pozdĺžnych rezov. Na základe poznatkov z predchádzajúcej sezóny, sme odstránili všetký chyby predchádzajúcej verzie stroja. Dnes je to počítačovo riadený stroj, ktorý elektronický prispôsobuje rýchlosť pásového dopravníka, podľa toho aký typ valcov je používaný. Každá sústava valcov, ktorá lisuje medzistienky s iným rozmerom buniek, má iný priemer valcov. Je to logické, však bunky po obvode musia tvoriť jednotnú štruktúru. Takže stačí iba zmeniť valce na iné a rýchlosť s akou medzistienky vyjdú z gravírovaných valcov bude pre každú sústavu iná. Nakoľko iní výrobcovia medzistienok majú väčšínou jeden štandardný rozmer gravírovaných valcov, riešenie je jednoduche. Prácu sústavy synchronizujú špaciálne mechanické prevody. V prípade, že treba vymeniť valce za iné je to zložitejšia otázka. Keby rýchlosť bola iba o niečo pomalšia, materál sa kopí a jeho nadbytok spôsobuje deformáciu. Preto každý mechanický prevod pracuje s minimálnym, ale vždy kladným záklonom, čo v konečnom dôsledku znamená menej alebo viac nápadné rozťahovanie buniek.
Preto aby sa vyhnúť podobným problémom, naš pásový dopravník je riadený počítačom, ktorý s presnosťou do 0,0001 mm, dokáže prispôsobiť rýchlosť individuálne pre každú sústavu valcov. Precízne rezanie hotových plástov medzistienok zabezpečujú laserové senzory.

Miniatura Miniatura Tekutý vosk sa prelieva z usadzovača do automatu, ktorý formuje voskový pás. Vzniklý voskový pás je okamžite chladený vodnými postrekovačmi, a následne ponorený vo vode vo vaničke, v ktorej sa jeho teplota naďalej znížuje. Ochladený voskový pás sa navíja na kotúč do váhy zopár kilogramov. Takýto polovýrobok sa vyznačuje jednotnými parametrami na celom povrchu.

Miniatura Miniatura Po navinutí celého kotúča, odoberacie rameno sa obrácia o 180º. V hornej časti sa na prázdny kotúč navíja voskový pás. Plný kotúč po obrate ramena je ponorený do vodnej vaničky za účelom udržania jeho teploty.

Miniatura Pás vosku je postupne rozvíjaný z kotúča ponoreného vo vodnej vaničke. Následne je podávaný na gravírované valce a získava štruktúru medzistienky. Obdržané medzistienky sa budú líšiť rozmerom buniek podľa použitej sústavy valcov.

Miniatura Konečne celý povrch gravírovaných valcov môže byť plne využitý. Vďaka jednotnej šírke voskového pása vznikajú ideálne medzistienky, bez kazov.

Miniatura Vyhotovený pás medzistienok prechádza okamžite na odoberací pásový dopravník. V tejto fáze sú medzistienky vyrezávané podľa požiadavky zákazníka. Najprv sú odrezávane nepotrebné kraje, a až potom sa vyrezáva potrebná dĺžka.

Miniatura Ako prvý stroj vidíme autokláv, ktorý slúži na sterilizáciu včelieho vosku. V ňom je vosk sterilizovaný v teplote nad 130°C, ktorá zaručene vyhubí všetký druhy spórov nebezpečných chorôb, ktoré sa môžu vyskytovať vo včelíne. Ako druhé zariadenie, vidíme sedimentačnú nádobu na tekutý včelí vosk. V procese sterilizácie vosku vo vysokej teplote perga a peľ, ktoré vosk obsahuje, prihoria a to sa môže odtraziť na tmavej farbe medzistienok. V tejto nádobe sa vosk pomaly ochladzuje viac ako o 50°C, a tým pádom ťažšie a znečistené frakcie sa usadzujú na jeho dne.

30. august 2013 - po ôsmích mesiacoch prác oficiálne potvrdzujeme ukončenie výroby výrobnej linky medzistienok valcovaných za studena. Od dnešného dňa náš výrobok už vôbec nemá také nedostatky ako zvlnenie alebo rozťahnutie buniek!

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás, a na individuálnu požiadavku Vám môžeme poslať ukážky medzistienok našej výroby.

Ponúkame medzistienky vyrobené v dvoch technológiach:
- medzistienky valcované za studena - (pružné)
- medzistienky kontinuálneho liatia - (krehké)

V ponuke máme tri druhy medzistienok valcovaných za studena:
* medzistienky včelie štandard - 5,4 mm
* medzistienky trúdie – 6,8 mm
* medzistienky včelie malé - 4,9 mm
* už o niekoľko týždňov - 5,1 mm

Všetkých záujemcov pozývame k spolupráci. Ku každému zákazníkovi máme individuálny prístup a ponúkame mu výhodné podmienky. Uvítame každý návrh. Zavolajte nám alebo napíšte, odpovieme pohotovo.
Pozývame!

Nemôžeme zabúdať, že človek je ohnivom medzi včelou a rastlinou, z ktorej vzníkajú konečné výrobky. Mali by sme urobiť všetko, aby včelám zjednodušiť ich ťažkú prácu. Správne medzistienky určite zaručia zvýšenie produktivity ich práce. Spokojná včela je zárukou spokojnosti včelára.

Miniatura                           Miniatura
Výsledky výskumov Štátneho veterinárneho výskumného ústavu v Puławach.

Pozývame všetkých záujemcov k objednávaní medzistienok na sezónu 2014. Zároveň informujeme, že pre objednávky nad 100 kg platí 17% zľava.

Máme k dispozícii strojové vybávenie, ktoré dovoľuje ľubovoľne formovať medzistienky. V prípade objednávok na atypické rozmery medzistienok cena sa nemení.

Sami sme včelármi a prevádzkujeme včelíny. Výroba medzistienok nikdy nebola a ani nie je hlavným cieľom našej činnosti. Jedine hľadanie výrobku, ktorý by spĺňal požiadavky zároveň včely ako aj včelára, nás prinutilo k začatiu vlastnej výroby. Nemienime súťažiť s výrobcami tohto produktu, ale iba doplniť ponuku pre nepočetnú skupinu ľudí, ktorí hľadajú produkt vyznačujúci sa kvalitou, ktorú sme popisali vyššie.

Občas sa môže stáť, že pri preprave alebo pri samotnom spracovávaní medzistienok, určité množstvo plástov sa môže poškodiť. Poškodený produkt navrhujeme odložiť a odoslať pri ďalšej objednávke spolu so surovým voskom – bezplatne ho opätovne spracujeme.

Na často kládené otázky ohľadom jednej témy najlepšie odpovie naše motto:

* * * * * Výhodnou cenou môžeme zákazníka prilákať,
* * * * * ale iba správnou kvalitou ho môžeme udržať.

V záložke Správy sme umiestnili výzvu včelárom, pozývame k oboznámeniu sa s jej obsahom.

Ďakujeme.

I N F O R M A C J A

design: Krzysztof Bęben