Nasze produkty
miody      Miod i pochodne
menu      Świece artystyczne
menu      Węza pszczela
menu      Matki pszczele

Matki pszczele.

Pszczelarstwo to zajęcie, niezależnie od tego czy jest uprawiane hobbystycznie lub też zdecydowanie zawodowo, niesie ze sobą szerego problemów. Podejmowanie określonej decyzji jest wynikiem posiadanej wiedzy i doświadczenia pszczelarza, gdyż trudno jest bazować wyłącznie na materiałach edukacyjnych. Każdy przypadek można uważać za indywidualny. Jednym z poważnych problemów, jakiemu trzeba stawić czoła w pszczelarstwie, to dobór satysfakcjonującej matki pszczelej. Skoro jak już stwierdziliśmy, że problem ten dotyczy wszystkich pszczelarzy, nie ominął oczywiście i nas.

Tak więc w miarę powiększania pasieki, coraz to istotniejsze stawało się zdobycie optymalnych matek pszczelich. Jednakże w rzeczywistości sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, aniżeli na pozór mogłoby się wydawać. Tak długo, jak ilość rodzin była względnie niewielka, matki kupowaliśmy u specjalizujących się w tej dziedzinie hodowców. Staraliśmy się pozyskiwać je z kilku niezależnych źródeł, mając na względzie większe zróżnicowanie genetyczne.

Z biegiem czasu uli przybywało, a kwestia matek coraz to mocniej uderzała po kieszeni. W takiej sytuacji nie pozostało nic innego, jak produkcją matek na własne potrzeby zająć się osobiście. Pierwsze kroki stawiane w tej dziedzinie, były jednak mało zadowalające. Początkowo postawiliśmy na naturę, jeśli takiego określenia można jeszcze użyć, biorąc pod uwagę że człowiek zaczyna ingerować w ilość uzyskanych matek. Następny etap, to unasiennienie matki, gzie zaczyna się kolejny problem. Na sukces dobrego unasiennienia matki wplywa kilka czynników, które dość drastycznie obniżają skuteczność całego procesu. Zasadniczy wpływ ma tutaj pogoda, a ta potrafi być u nas bardzo kapryśna. Do tego dochodzą sikorki, które z łatwością atakują o wiele cięższą i bardziej ospałą w locie matkę. Kolejnym czynnikiem jest zbyt duża losowość materiału genetycznego pochodzącego od trutni. Jak pierwsze pokolenie wykazywało zdecydowane cechy hodowlane, tak drugie pokolenie pochodzące od przypadkowych trutni przekreślało niejednokrotnie cały trud włożony w uzyskanie dobrej matki.

Sztuczna inseminacja.

W celu wyeliminowania kilku negatywnych czynników z jakimi spotykamy się przy produkcji matek pszczelich, sięgnęliśmy do sztucznej inseminacji. Pozwala ona na uzyskanie kontrolowanej cechy matek, a co za tym idzie całej rodziny pszczelej. Teraz już nie tylko sama matka, ale i ojciec, którymi są trutnie, wybieramy od rodzin przedstawiających wysoką wartość. Tak wyhodowaną matkę nazywamy reprodukcyjną, natomiast jej córki nazywamy matkami produkcyjnymi, które poddane naturalnej inseminacji wykazują cechy swojej poprzedniczki.

Kluczowym elementem do opanowania sztucznej inseminacji matek pszczelich, było zdobycie wymaganej wiedzy i doświadczenia, popartych odpowiednimi szkoleniami i udokumentowanymi certyfikatami w wyniku przebytych egzaminów. Niezbędne stało się zakupienie sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie inseminacji. W celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu w materiale genetycznym, nie stosujemy przekładania jajek pszczelich, lecz korzystamy z ramki Jentera. Na zwykłej ramce matka sklada jajeczka na masową skalę, co wpływa ujemnie na jakość uzyskanej później matki, a do tego jajeczka te należy jeszcze poddać przełożeniu, co niesie ze sobą kolejne ryzyko ich uszkodzenia. Ramka Jentera, jest to zamknięta mała rameczka z niewielką ilością komórek już oryginalnie przystosowanych kształtem i wielkością do wychowu przyszłych matek. Zamknięta wewnątrz takiej ramki matka, składa jajeczka, które od samego początku przewidziane są do uzyskania matki a nie robotnicy. W ten sposób otrzymujemy niewielkie, ale za to wysoko wartościowe serie matek pszczelich.

Jesteśmy gospodarstwem pasiecznym, którego głównym celem jest pozyskiwanie produktów pszczelich a nie masowa produkcja matek. Obecnie wyhodowane przez nas matki na linii APPIS MELLIFERA CARNICA regularnie, co drugi rok poddajemy do swoich uli, poprawiając kondycję rodzin pszczelich.

Zapraszamy do nabycia matek pszczelich, wyhodowanych w Gospodarstwie Pasiecznym MIÓD PODKARPACKI. Certyfikat „Sposoby powiększania ilościowego rodzin pszczelich ze szczególnym uwzględnieniem produkcji pakietów i odkładów z matkami o wysokich walorach hodowlanych doskonalących pogłowie pszczoł w kraju”, wydany przez Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Pana Tadeusza Sabata, jest dla nas wyzwaniem do realizacji prac na najwyższym poziomie.

design: Krzysztof Bęben