Náš med

na vašom

stole, je

najstarší

recept

na zdravie!

Lisované mezistěny.

Téma mezistěn z včelího vosku zdá se být dlouho uzavřena. My včelaři, v té téme máme vědět všechno!

Je těžké o stavu znalostí na tému mluvit za všechny. Proto představím Vám situaci, která se stala na naší farmě, i když si nemyslím, že jsme byli izolovaný případ. V počáteční fázi vývoje včelnice, mezistěny kupovali jsme v malých množstvích bez věnování pozornosti na jejich kvalitu. V čase, zakoupené množství mezistěn výrazně se zvyšovaly. Pomalu jsme se začali věnovat pozornosti na jejich kvalitu.

První vážný zákoup mezistěn se konal na Slovensku, kde jsme našli výrobce, který nabízel dobrou cenu, zejména s tak velkou objednávkou. Mezistěny krásné, žluté, obdivuhodně jasné a na jeden kilogram vosku vyšlo poměrně hodně plátků. Jedním slovem - může být, máme dobrého výrobce. Ale v době to, co se podoba včelařům, ne vždy se shoduje s posledním slovem, co mají nám do ukázání včely. Již ve fázi založení mezistěn, dalo se vycítit sirné sloučeniny, které odparovali z prostoru roztaveného wosku horkého drátu. Výrobci mezistěn přidáváním síry do vosku, získávají materiál s vysokou optickou čistotou, zapomínají o změněných fyzikálně-chemických vlastnostech. Sloučeniny síry obsažené v mezistěnách zejména při vyšších teplotách se uvolňují. Nebylo by v tom nic špatného, kdyby ne skutečnost, že mezistěny dostávají nejvyšší teplotu v momentě kdy včely vyhřívají šitý plod. Zlúčeniny síry jako plyn, proniká do larvy v uzavřené buňce kde nastoupuje poškození nervového systému. Síra má vliv i na pH.mezistěn, reakcí okyselení a zvýšení její křehkosti. Mezistěna po dvou letech, není vhodná do užití, rozpadá se v rukách. Nepomůže zde ani předehřívání. Skutečné mezistěny i po několika letech, mají být vhodné pro použití. Ne bez významu, je skutečnost, že mezistěny tenčí, včely déle budují.

Předtím, než jsme udělali druhý zákoup, byli jsme mnohem opatrnější, nejméně tak jsme si mysleli. Tentokrát, stejně značné množství mezistěn jsme se rozhodli koupit už ne v zahraničí, ale u polského výrobce. Volba padla na region Śląska (Jiho-záchůd polska) . Jedná věc byla jistá, že mezistěny jsou zcela odlišné. Mezistěny byly tlustší, trochu tmavší i obdivuhodně nádherně pružné. Nakonec, máme, co jsme chtěli. Složené mezistěny ve správném místě, musely počkat až do jara. Představte si naše překvapení, že v okamžiku tavení mezistěn za jasného dne, po několika minutách expozice na slunci, začaly měnit barvu, z obecně všem známé matowożółtej na priehľadnošedú barvu poddajná současně vlnění. Žlutá barva, tak velmi charakteristická pro včelí vosk, zemřela navždy. Nepomohlo dokonce ani její zchlazení. Dalo se dělat doslova z mezistěnou vše, bo o zlomení jí nebylo pochyb. To nejhorší však mělo teprve přijít. Včely extrémně neochotně mezistěny přijali, velmi často dělali značné díry. Můžeme tedy předpokládat, že do vosku včelího byl dodán parafín nebo nějaký jiný ropný produkt. Vyšetřováním v předměte vliv parafínu na rozvoj plodu, není překvapující, zvýšené nechuti včel do takového produktu. Také účinek parafínu na rozvoj plodu, opakovaně byl rušen přes prezidenta Polského svazu včelařů Pana Tadeusza Sabata. Přidání parafínu do včelího vosku, změní se pH na alkalické, což se odráží ve snížení imunitního odporu rezistence plodu a v závěrečné fázi vede ke jeho postižení.

Dostali jsme se do situace, kdy jsme si uvědomili, že musíme začít vyrábět mezistěny sami.

Existují tři způsoby, jak vyrábět mezistěny z včelího vosku:

Výroba mezistěn v technologií lisovania za studena, umožňuje získat hlubokou komůrke, která parametry je podobná, do té které včely stavějí same. V technologií lisovania, stupeň lepení vosku včelího do válců je relativně nízký. Proto, výrobce válců může si dovolit provest ostrých špičatých komůrek. Ve výrobě metodou kontinuálního lití, z pohledu na kapalný a lepkavý vosk, který vytváří problém oddělení se v tak krátké době z válce rytého, komůrky jsou vyrobeny mnohem mělčí. Jen málo lidí může myslet, že je to vážná chyba. Mnoho vědců se zajímá o problémy vyskytujících se ve světě. Tento jev je popsán v článku ruského včelaře i autora hodně pozorování Simoganov Nikolai. V zájmu plodu, je vhodnější získání komůrek z maximální hloubkou od dolů. To poskytuje účinnější rozdělení mateří kašičky kolem larev v prvních dnech jejího vývoje. Larva doslova "plave" v želé a v komůrce z dnem hladkým, jídlo je rozptýlené, s níž larva mě určité potíže při jej získávání. Hloubka dna buněk má značný vliv na další vývoj larvy včelí. Mnoho vědců podává tzv.minimálnu hodnotu hloubky stupňů obsažené mezi úhly v trojúhelníku vybudovaních kubickou strukturou pyramidy mezistěny včelí. Cílem je získat takový tvar komůrky, který umožňuje získat silné potomstvo, což umožňuje kvalitní a silný rozvoj včelstev. Do nedávné doby myslelo se, že buňky přestavěné včelami, mají správný tvar a jedna buňka odpovídá přesně druhé. Nicméně, měření více buněk ukázalo, že normální buňky v včelí pláste jsou vzácné, protože tam jich je kolem 4%. Většina z nich mají různé odchylky od pravidelnosti srozumitelné okem člověka. Studie ukázaly, že jedním z nejdůležitějších parametrů ve struktuře včelího plástu (kromě použitých materiálů pro výrobu, a stejnou velikost dna buňky) je tvar buněk, zejména tvar jejího dna, která přímo souvisí s kvalitou rozvojových včel. Je třeba poznamenat, že optimální buňka poskytuje i je z trojúhelníku s hodnotou 95-108 °. Poskytuje dostatečný objem mateří kašičky, podle potřeby, při počátečním růstu larev. Méně významným faktorem je konstantní velikost buňky vyplývající z velikosti jeho základu. Je známo, že čím více se přesouváme na strany střední části včelího plastu, velikost buněk roste. Ne vždy to, co si myslíme jako hlavní kritérium pro výběr produktu, musí předložit na to co příroda sama považuje za nezbytné!

Výroba mezistěn z vosku se skládá z několika fází postupů:

  1. Tání a filtrování vosku včelího: - cílem je, aby vosk přetvořit na kapalinu do vaření i podrobyť filtračnímu procesu. Proces umožňuje odstranění všech typů obsažených nečistot.
  2. Sterilizace včelího vosku: - cílem je, zabít všechny patogeny i spory nemocí včelích, tak často přenášen prostřednictvím medzistienok z vosku včelího. Stále více včelnic v zemi je dotčených všech typů chorob, které jsou nevědomky přineseny přes včelaře nesprávné vyroběnou mezistěna. Dávající vosk do zpracování, vždy se snažme získat informace o tom, jak je uvolněn z jakýchkoliv nemocí. Pokud osobně dáváme vosk nebo získávame mezistěny z vosku to pokusme si zjistit a nejlépe vidět zařízení určené pro tento účel. Není nic překvapivého v tomto, konečně zpracování vosku na mezistěny není zdarma, máme právo vědět, za co platíme i co nakonec vezmeme do svého včelína. V naší farmě vosk je podroben vysokoteplotní sterilizace více než 140 ° C, Pouze za těchto podmínek umírají odolné spóry moru včelího plodu i dalších patogenů, ohrožující zdravý vývoj včelnice. Proces sterilizace je zachycen pomocí speciálního zařízení, záznamujicí průběh teplot daty a času k provedení do tisku pro včelaře.
  3. Formátování vosku: - cílem je, připravit voskový pás vyznačajúci se stejnou tloušťkou, šířkou i teplotou. Přesné chování těchto parametrů má obrovský vliv na kvalitu získaných mezistěn.
  4. Válcování medzistienok: - cílem je, lisování které vyždíma strukturu komórek, v různých velikostech v závislosti od použitých válců pro tento účel.
  5. . Řezání mezistěn - cílem je dostat rozměry v souladu s očekáváním klienta. Můžeme v pokušení říci, že proces patří k jednomu z nejtěžších procesů, které probíhají ve fázi jeho výroby.

Dělení mezistěn:

Mezistěny dle rozměru buňky, a tím pádem i podle určení dělíme na skupiny:

Mezistěny standard: - jsou obecně známé mezistěny, široce využívány pro včelí rodiny. Rozměr buňky je 5,4 mm. V takových buňkách rostou včely poměrně velké. Všeobecně se uznává, že rozměr této buňky vznikl v průběhu minulého století, od kdy lidé začali vyrábět mezistěny. Včely žijící v přírodě, dělají o něco menší buňky od těch, které jim dáváme v podobě mezistěn. Právě člověk zvětšil buňku, aby tím získal větší včely, které vyrobí více medu. Současně se uznává, že tímto krokem jsme se přičinili k rapidnímu růstu populace cizopasníka Varroa destructor (kleštik včelí). Zvětšením buňky jsme vytvořili výborné podmínky pro jeho vývoj. Ve struktuře přírodního plásta jsou ve středu buňky menší, tam se nachází střed hnízda, postupně se buňky zvětšují k vnější části plástu, kde ale včely většinou pouze hromadí pokrm.

Trubčí mezistěny: - jsou obecně známé mezistěny, široce využívané kdysi výlučně chovateli včelích matek, za účelem získání většího množství genetického materiálu jakým jsou trubci. Rozměr jednotlivé buňky je 6,8 mm. Současně trubčí mezistěny jsou stále častěji využívány včelařmi, kteří bojují s kleštikom včelím přírodním, tzv. Biotechnickým způsobem. Tato metoda využívá příbuzenstvo tohoto cizopasníka a trubčích larv. Vývoj trubca je mnohem delší než dělnic, což vytváří ideální podmínky pro vývoj roztočů. Právě na nich nejraději žijí samice Varroa , protože pociťují největší šance na zvýšení populace svého druhu. Jakmile včely zavíčkujú buňky s trubčím plodem, třeba ho okamžitě zničit. Zpoždění způsobí, že trubci začnou prokousávat víčka, a tímto roztoče místo toho, aby ubylo, přibudou. Tato metoda může být realizována několika způsoby, jako tzv. plný nebo sekční pracovní rámeček. Jednoznačně nejméně zatěžuje včelí rodinu dvojsekčný rámeček nebo dokonce trojsekčný. Rámeček třeba podělit na sekce, do kterých rad-radom nebo každý druhý přidáváme pásky trubčej mezistěny místo již zavíčkovanej.
* Dvojsekčný rámeček - v každé sekci se vyřezává každý druhý pásek po zavíčkovaní trubčího plodu, většinou každých 10 dní, při tom se nahrazuje mezistěny.
* Trojsekčný rámeček - každých 6 dní se vyřezává nejstarší, a nahrazujeme je novými páskami trubčí mezistěny.

Mezistěny malé: - často také pod názvem proekologické, jsou to mezistěny, jejichž rozměr si získává uznání pouze od 1995 roku. Rozměr jednotlivé buňky je 4,9 mm. Člověk pozoroval přírodu a všiml si, že ta se velmi často dokáže ubránit sama proti případným ohrožením. Velmi rozšířený v dnešní době kleštík včelí, pravděpodobně existuje již tak dlouho, jak dlouho existují včely. Tento příživník po staletí dělal včelám společnost, a přitom se vyvíjel pouze občas, a to pouze v omezeném množství. Ukázalo se, že samice cizopasníka si vybírá na snášení vajec pouze ty největší buňky, bere při tom v úvahu největší pravděpodobnost vykrmení svého početného potomci. Menší buňky snižují šanci potenciálního zachování druhu. V přírodním plastem, vytvořeném včelami, menší buňky cca 4,9 mm slouží jako podzimně-jarní centrum včelího hnízda na výchovu potomci. Je to tak z ohledu na nižší spotřebu energie na ohřátí plodu v nízkých teplotách během zimování i jarního rozvoje rodiny. Oslabená po zimě včelí rodina není schopna ohřát velkou plochu plástu. Počet buněk ve střední části plástu dosahuje 950 ks / dm² při buňce 4,9 mm, a snižuje se na 800 ks / dm² při buňce 5,4 mm, při kraji plástu. Ve vnějších buňkách je plod pouze v letním období, pří současném zajištění dostatečného množství pokrmu. Právě v tyto buňkách včelích dělnic, jakož i mnohem větší trubčích, se v létě zvláště intenzivně vyvíjí varroáza. S příchodem podzimu a zakrmením pokrmem včelami největší velikosti plastu z periferních buněk, (takže určený pro dělnice a trubci), zmizí tak zvláštní příznivé podmínky pro rozvoj varroa. Během tohoto období, počet parazita se drasticky snižuje, poskytující šance bez problémů přežití včelej rodiny. Tímto způsobem výskyt kleštika ve včelí rodině v průběhu roku, je přirozeně regulován, tak aby nedošlo k jejímu nadměrnému rozvoji. Po roce 2000 stále více včelařů na světě začalo využívat mezistěny 4,9 mm. Časem se ukáže jaký skutečný dopad na rozvoj a bezpečnost našich včelínů má rozměr buňky mezistěn. Možná že návrat k přírodě, v souvislosti s vážným ohrožením včely, pomůže najít dávno hledaný způsob v boji se stále nebezpečným roztočem.

Mezistěny prostřední: - podobně jako i malé považováno je jako proekologické, kde rozměr jednotlivé buňky je 5,1 mm. Těžko jednoznačně popsat její určení. Mnozí včelaři ji považují za přechodnou, v procesu přecházení na malou. Myslí si, že přímá změna včely stresuje, což se prý odráží tak, že včely dírkuju takové mezistěny. Je i jiná skupina včelařů, kteří využívají pouze prostřední, čili buňka 5,1 mm. Tvrdí, že je to rozměr, který je nejlepší pro jejich včelíny a to zároveň ohledně kondice včel i jejich odolnosti proti kleštiku. Tyto mezistěny jsou rozměrům buněk nejblíže buňkám, které dělají včely ve střední části přírodního plástu v letním období. Na základě pozorování, velmi intenzivních v posledních letech (času je stále méně - včel ubývá) se předpokládá, že mezistěny s rozměrem buňky 5,1 mm budou získávat větší podíl v naších včelínech. Rozhodnutí o tom, jaký rozměr buňky mezistěn využít bude na včelaři. Časem se ukáže, jak rychle budeme schopni prolomit psychologickou bariéru a změnit dosud využívané mezistěny, na ty se zmenšenými buňkami.

* * * * * * * * * * VÍTE ŽE? * * * * * * * * * *

V průběhu jedné sezóny z voskového plástu vyjde hodně včelích generací. Každá generace nechává uvnitř buňky tenkou vrstvu bílkoviny, která je přirozeným prostředím v období rozvoje plodu. Časem přibývají další vrstvy, což způsobuje postupné zmenšení prostoru uvnitř buňky. Velmi vzácně si uvědomujeme, že tento hnědý povlak na plástech, složený hlavně z bílkovin, tvoří ideální podmínky pro výskyt všelijakých patogenů. Patogenní činitele, i když ne vždy způsobují přímé ohrožení pro včelín, silně ovlivňují snížení imunity včel. Pro udržení včelína v co nejlepší kondici, je třeba každý rok, bezpodmínečně v celém hnízdě vyměnit staré plásty na nové mezistěny. Pouze správně vyrobena mezistěna, je dobrým základem pro včelí rodinu a zdrojem potěšení včelaře!.Velmi často se od včelařů slyší, že po nákupu mezistěn vzniká problém jejich křehkosti, doslova se rozpadají v rukou. I když se je podaří použít v tomto roce co byly nakoupeny, když je necháte na příští rok jsou již praktický nepoužitelné. Výrobci takových mezistěn se brání slovy, že nepoužívají změkčovací přísadu, což by mělo být důvodem křehkosti mezistěn nebo důvodem čistoty jejich výrobku. Podobné argumenty pouze skrývají pravdu, a při tom nemluví o skutečné příčině. Mezistěny vyrobené metodou kontinuálního lití vždy se budou vyznačovat velkou křehkostí, nebudou mít vysokou mechanickou odolnost. Pouze medzistienky lisovavané za studena i po několika letech zůstávají poměrně pružné, a včelař je může snadno použít. Pouze důkladné pozorování přírody dokáže nás přiblížit k poznání její tajemství - nevylepšujme to co je už od přírody dobré!

Výroba mezistěn v naší farmě !

První mezistěny, které jsme svépomocí vyrobili pro potřeby našeho včelína, vznikly před sezónou 2010. Použili jsme na to nový, koupený přímo u výrobce silikonové formy rakouské firmy Puff. Ještě v téže sezóně jsme vyrobili mezistěny pro několika spřátelených včelařů. Jak se rychle ukázalo mezistěny měli příliš velkou tloušťku a navíc byly mimořádně křehké, což bylo následkem výrobního procesu, ve kterém vznikly. Dalším problémem, který postupně nabyl velký význam, bylo rychlé opotřebení závěsů. Způsobovalo to, že mezistěny neměli stejně rozmístěné buňky na obydvoch stranách. Po několika měsících jste pochopili, že, jak se říká, tudy cesta nevede. Tohoto druhu stroje se spíše hodí pro někoho, kdo za každou cenu, alespoň jednou, chce na vlastní kůži vyzkoušet výrobu mezistěn. Navíc samotná forma je vyrobena ze silikonu, který je velmi jemný materiál. Malá chyba při práci způsobuje nevratné poškození silikonových buněk.

Na řadu přišly nové pokusy, tedy nová technologie, a přesně nákup gravírovaných válců. Jelikož jste měli omezené finanční možnosti, a nebyli jsme si vědomi mnoha věci, rozhodli jsme se nakoupit u jednoho včelaře gravírované válce, které toho už zažili dost. Rychle se ukázalo, že mezistěny se na nich už vyrobit nedají. Není se ale čemu divit, válce byly vyrobeny pouze pár let po druhé světové válce. O krátký čas jsme měli příležitost koupit novější válce. Kamarád spřáteleného včelaře měl gravírované válce, které jak tvrdil už nepotřebuje, protože těch pár kilo na vlastní potřeby to si raději mezistěny koupí pokud se má hrát s výrobou. A vystihl to správné, neboť tato soustava byla dobrá tak akurat hrát se. Za řešením jsme se vybrali do Kielc, přímo k producentovi gravírovaných válců. Pan Stanisław Lankoff, poté co si prohlédl naše exponáty, prohlásil rozhodně:"Já se obnovou památek nezabývám, pokud chcete vyrábět mezistěny, musíte mít nové válce, s těmito se už nic nedá dělat".

Pár týdnů na to jak jsme se dozvěděli, že jsou naše válce nevhodné, jsme se rozhodli koupit novou soustavu. Na začátek to byla soustava hladkých a gravírovaných válců 5,4 mm, vybavených motory s reduktorem. Až teď jsme se dozvěděli, že medzistienky nelze vyrábět pouze s gravírovanými válci. Lisováním spíš odlévaného lista vosku mezi válci hladkými, nejenže zvyšujeme produktivitu (méně odpadu), ale zároveň značně prodlužujeme životnost gravírovaných válců. Takže před sezónou 2012, výroba naších mezistěn vypadá následovně: sterilizovaný a odfiltrován tekutý vosk jsme nalévali do kovových vaniček. Takto vznikla plátky vosku, jsme zahřívali ve vodě, v plastových vanách elektrickým ohřívačem. Flexibilní vosk jsme lisovali nejprve mezi hladkými válci a navíjeli ho na kotouč. Po získání celého kotouče, lisovali jsme ho mezi gravírovanými válci. Takto vytvořený kotouč, už se strukturou včelích buněk, jste nechávali na další den. Teprve když kotouče ochladly, mohli jsme začít s řezáním. Takže až následující den jsme mohli kotouč postupně odvíjet, i vyřezávat z něj mezistěny požadovaných rozměrů. Vyřezávali jsme je pomocí ručního nože i šablona ze zpevněné překližky s hliníkovým povlakem. Po tisících vyřezaných mezistěn šablona ztratila původní rozměry. Navzdory vyplývajícím z této skutečnosti očividným nedostatkem, všichni včelaři, kteří využili naše služby před sezónou 2012, se k nám vrátili před sezónou 2013, a navíc nás doporučili dalším svým kolegům. Stále více lidí nás přesvědčalo, abychom se věnovali výrobě mezistěn ve velkém, a ne jen pro sebe a okolních včelařů. Silně nás to motivovalo k dalšímu zlepšení naší výrobní metody zároveň co se týče produktivity tak především dalšího zvýšení kvality.

Miniatura Pracovní stůl pro výrobu mezistěn s novou soustavou válců s elektrickým pohonem. Na levé straně se nacházejí hladké válce. Odzadu byly podány listy flexibilního vosku, přímo po vytažení z elektricky ohřívané vaničky, nachádzjúcej se za hladkými válci. Prolisovaný voskový list získává tvář dlouhého pasu, jehož šířka byla rovna šířce soustavy válců. Pás jsme vyvíjeli na kotouč, a když jsme takových pásů navinuli pět, kotouč jsme přenášeli na pravou stranu stolu. Pak jsme postupně lisovali pás za pásem tak, že už před koncem jednoho jsme nakládali další. Díky tomu na druhé straně gravírovaných válců, jsme obdrželi již pouze jeden dlouhý pás v podobě mezistěn. Tento pás, jak vycházel z válců, byl vyvíjen na odběrní kotouč, viditelný vzadu na pravé straně. Řezání bylo stále ruční.

Ke konci prosince 2012 jsme vyrobili stroj, který podstatně zrychlil vyřezávání jednotlivých plástů. Tak jako dosud, po jednom dní válcování a vyhotovování kotoučů, připravených na řezání na plátky, jsme potřebovali další dva dny. Nyní řezání bylo automatické, rovně po přelisovaní kotoučů mezi gravírovanými válci. Ale co se týče připraví na válcování, před sezónou 2013 se bohužel nic nezměnilo. Tak jako dosud, po vytažení z forem byl vosk ukládán ve vanách, kde byl následovně ve vodě ohříván do teploty, ve které získával flexibilitu. Bohužel nedalo se touto metodou dosáhnout jednotnou teplotu vosku na celém povrchu, a mohlo to způsobovat deformaci mezistěn. V některých várkách vyrobených mezistěn stávalo se, že se buňky roztáhly, což způsobovalo, že včely ve střední části plásta, místo toho aby vychovávali pouze dělnice, udělali si tam trubčí buňky. Právě vosk, pro ne jednotnou teplotu, a tím i ne jednotnou pružnost, způsoboval, že mezistěny se deformovaly během lisování na gravírovaných válci. Touto metodou jsme pracovali do června 2013.

Miniatura Soustava 30-tých vaniček, do kterých jsme vylévali tekutý vosk přímo po sterilizaci. Jedná várka vosku je kolem 60 kg voskových listů. Bohužel takto vylití vosk byl mnohem temnější na spodní straně, což se odráželo i na nejednotné barvě hotového výrobku.

Miniatura Prvotní verze stroje na řezání mezistěn. Z dnešního hlediska se zdá být velmi primitivní. Nedostatky tohoto stroje způsobovaly, že hotový výrobek nebyl ještě zdaleka takový, jaký bychom si přáli.

Miniatura Stroj neměl ještě modul automatického oddělování vyříznutého plásta mezistěny. Navýši Meranie odrezávanej plastové mezistěny bolo čisto mechanické, tím pádom zatiahnutú nesystematická chybou.

Leden 2013, je období, kdy jsme přistoupili k výrobě stroje, který by měl zcela změnit technologický proces výroby mezistěn. Jisté bylo to, že mezistěny musí být lisované za studena a musí být odstraněny všechny chyby, které výrobek znehodnocují.
Vylévání vosku do vaniček, ve kterých vosk ztuhl a následně byl ohříván, bylo konečně nahrazeno automatem, který vyrábí vosk v požadované tloušťce 1,55 mm a teplotě 32ºC. Takové listy lisované mezi gravírovanými válci se deformují, neboť jejich teplota a tloušťka jsou stejné na celém povrchu. Díky ideální tloušťce vosku mezi gravírované válce se dostává právě tolik vosku, kolik je ve skutečnosti potřeba a tolik, aby se nezasekávál. Právě příliš velka tloušťka byla příčinou deformace mezistěn.
Mnozí zákazníci se divili proč přesto, že dáli světlý vosk obdrželi tmavý výrobek s ještě tmavšími pruhy. Je to proto, že dosud vosk po sterilizaci v teplotě přes 130ºC, a po odfiltrování, rovně ještě vřící byl vyléván do vaniček. V průběhu sterilizace pyl, a vlastně perga, prihoreli i jsou tak malé, že jejich filtr nezachytil. Po vylití takového vosku při ochlazování docházelo k usazování prihoreteho pylu na spodní části listů. Nemohli jsme využít přírozenou sedimentaci, neboť by to znamenalo automatické vychlazený vosku. Pouze pár stupňů chladnější vosk vyléván do forem, by namísto jednolité struktury vytvořil několik voskových vrstev. Tehdy by bylo třeba počítat s tím, že budou při válcování voskové pásy praskat. Na druhé straně hustší síto filtru by způsobilo rychlé ucpávání filtru, a zmaření celého procesu. Veškeré tyto skomplikované a vždy znajíci souvislosti dokáže pochopit pouze někdo, kdo opravdu měl možnost obrábět nejeden kilogram tekutého vosku. Současně vřící, sterilovaný i odfiltrovaný vosk, přeléváme do usazovací nádoby, kde se pomalu vychládzi i až po snížení teploty pod 90 ° C může být použit do procesu výroby mezistěn. Během vychlázení těžké částice, které dříve měnily barvu vosku na tmavší, opadávají na dno usazovací nádoby až očištěný vosk je postupně sléván z vyšší části usazovací nádoby.
Díky tomu řešení současně vyráběné mezistěny jsou mnohem světlejší a nemají žádné pruhy, které se některým zákazníkům zdály podezřelé.
Další velmi důležitou úlohou bylo udělání pásového dopravníka, k odběru pásu mezistěn přímo za válci, určeného k provádění příčných i podélných řezů. Na základě poznatků z předchozí sezóny, jsme odstranili všechny chyby předchozí verze stroje. Dnes je to počítačově řízený stroj, který elektronický přizpůsobuje rychlost pásového dopravníku, podle toho jaký typ válců je používán. Každá soustava válců, která lisuje mezistěny s jiným rozměrem buněk, má jiný průměr válců.
Je to logické, nicméně buňky po obvodu musí tvořit jednotnou strukturu. Takže stačí pouze změnit válce na jiné a rychlost s jakou mezistěny vyjdou z gravírovaných válců bude pro každou soustavu jiná. Nakolik jiní výrobci mezistěn mají většinou jeden standardní rozměr gravírovaných válců, řešení je jednoduche. Práci soustavy synchronizují speciální mechanické převody. V případě, že je třeba vyměnit válce za jiné je to složitější otázka. Kdyby rychlost byla jen o něco pomalejší, materiál se kupí a jeho nadbytek způsobuje deformaci. Proto každý mechanický převod pracuje s minimálním, ale vždy kladným záklonem, což v konečném důsledku znamená méně či více nápadné roztahování buněk. Proto aby se vyhnout podobným problémům, naš pásový dopravník je řízen počítačem, který s přesností do 0,0001 mm, dokáže přizpůsobit rychlost individuálně pro každou soustavu válců. Precizní řezání hotových plátů mezistěn zajišťují laserové senzory.

Miniatura Miniatura Tekutý vosk se přelévá z usazovací nádoby do automatu, který formuje voskový pás. Vzniklý voskový pás je okamžitě chlazený vodními postřikovači, a následně ponořený ve vodě ve vaničce, v níž se jeho teplota nadále snižuje. Ochlazený voskový pás se navíjí na kotouč do váhy pár kilogramů. Takový polotovar se vyznačuje jednotnými parametry na celém povrchu.

Miniatura Miniatura Po navinutí celého kotouče, odebírací rameno se obrací o 180º. V horní části se na prázdný kotouč navíjí voskový pás. Plný kotouč po obratu ramene je ponořen do vodní vaničky za účelem udržení jeho teploty.

Miniatura Rozwijająca się wstęga wosku ulega stopniowemu rozwijaniu z rolki zanurzonej we wannie wodnej. Następnie podana na walce grawerowane, uzyskuje strukturę węzy pszczelej. W zależności od użytego zestawu, otrzymana węza różnić się będzie rozmiarem wytłoczonych komórek.

Miniatura Pás vosku je postupně rozvíjen z kotouče ponořeného ve vodní vaničce. Následně je podávaný na gravírované válce i získává strukturu mezistěny. Obdržené mezistěny se budou lišit rozměrem buněk podle použité soustavy válců.

Miniatura Konečně celý povrch gravírovaných válců může být plně využit. Díky jednotné šířce voskového pasu vznikají ideální mezistěny, bez skazů.
Vyhotovený pás mezistěn přechází okamžitě na odebírací pásový dopravník. V této fázi jsou mezistěny vyřezávané dle požadavky zákazníka. Nejprve jsou odřezávanou nepotřebné kraje, a až potom se vyřezává potřebná délka.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme zde pro Vás, a na individuální požadavky Vám můžeme poslat ukázky mezistěn naší výroby. Náš výrobek už vůbec nemá takové nedostatky jako zvlnění nebo roztáhnutí buněk!

V nabídce máme mezistěny lisované za studena:
* Mezistěny včelí standard - 5,4mm
* Mezistěny trubčí - 6.8mm
* Mezistěny včelí malé - 4,9mm
* Mezistěny prostřední - 5,1mm

Všechny zájemce zveme ke spolupráci. Ke každému zákazníkovi máme individuální přístup a nabízíme mu výhodné podmínky. Uvítáme každý návrh. Zavolejte nám nebo napište, odpovíme pohotově.
Zveme!

Nemůžeme zapomínat, že člověk je ohnivém mezi včelou a rostlinou, ze kterých vznikají konečné výrobky. Měli bychom udělat vše, aby včelám zjednodušit jejich těžkou práci. Správně mezistěny určitě zaručí zvýšení produktivity jejich práce. Spokojená včela je zárukou spokojenosti včelaře.

Máme k dispozici strojní vybavení, které dovoluje libovolně formovat mezistěny. V případě objednávek na atypické rozměry mezistěn cena se nemění.

Sami jsme včelaři a provozujeme včelíny. Výroba mezistěn nikdy nebyla a ani není hlavním cílem naší činnosti. Jedině hledání výrobku, který by splňoval požadavky zároveň pro včely i včelaře, nás přinutilo k zahájení vlastní výroby. Nemíníme soutěžit s výrobci tohoto produktu, ale pouze doplnit nabídku pro nepočetní skupinu lidí, kteří hledají produkt vyznačující se kvalitou, kterou jsme popsali výše.

Občas se může stát, že při přepravě nebo při samotném zpracovávání mezistěn, určité množství plástů se může poškodit. Poškozený produkt navrhujeme odložit a odeslat při další objednávce spolu se surovým voskem - bezplatně jej znovu zpracujeme.

Na často kladené otázky ohledně jednoho tématu nejlépe odpoví naše motto:

* * * * *Výhodnou cenou můžeme zákazníka přivolat,
* * * * * Ale pouze správnou kvalitou ho můžeme udržet.

V záložce Zprávy jsme umístili výzvu včelařům, zveme k seznámení se s jejím obsahem.

Děkujeme

design: Krzysztof Bęben